Tags : เชลล์

เหนื่อยนักก็แวะพัก ‘ปั๊ม’ เจอปั๊มเก๋ต้องบอกต่อ

สิ่งที่คู่กับการขับรถเดินทาง นั่นคือ ‘ปั๊มน้ำมัน’ เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจขาดจากกันได้ ไม่ว่าจะเติมนำ้มันเพื่อไปต่อ หรือเติมพลังให้กับท้องได้อิ่มหนำ ไม่นับรวมห้องน้ำเพื่อการบรรเทาทุกข์หนัก-เบา ในระหว่างการเดินทางปัจจุบันปั๊มน้ำมันจากค่ายเชื้อเพลิงต่างๆ ลุกขึ้นมาปรับปรุงโฉม แต่งหน้าประทินผิว ให้มีความโดดเด่น ทันสมัย Read More