Once in a Lifetime in Bangkok

 Once in a Lifetime  in Bangkok
Spread the love

งานสำคัญแห่งกรุงเทพมหานครที่ไม่อาจลืมเลือน

กรุงเทพมหานคร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีสันและ หลากหลายด้วยวงจรชีวิต ความเคลื่อนไหว และการผสมผสานของทุกสรรพสิ่ง มีเหตุการณ์มากมายที่วนเวียนเข้ามา แต่ก็น้อยครั้งนัก ที่ประชาชนจะได้สัมผัสกับงานระดับ ‘สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ห้ามพลาด’ ซึ่ง 24 7 City Magazine ขอรวบรวมงานสำคัญที่ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงมาให้รับชมกัน

@วันที่ 25 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562

นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ‘ศิลปะบนผืนน้ำ’

กองทัพเรือ ร่วมกับ ไอคอนสยาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ‘ศิลปะบนผืนน้ำ’ นิทรรศการมัลติมีเดีย 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ศิลปะบนผืนน้ำ’ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเรือรบที่ใช้ โรมรันศัตรู สู่ขบวนเรือพระราชพิธีที่ได้รับการประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงให้เป็นพระราชพาหนะคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ตระการตาด้วยการจัดแสดงริ้วขบวนใหญ่ผ่านเทคนิคพาโนรามา และเทคโนโลยี Augmented Reality บริเวณชั้น M และชั้น 1 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด   

@วันที่  24 ตุลาคม 2562

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ปวงชนชาวไทยจะได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  พร้อมรับชมความงดงามเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ และขบวนเรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น 52 ลำ  จากท่าวาสุกรี ไปยังท่าราชวรดิฐ รวมระยะทางประมาณ  3.3  กิโลเมตร 

ภาพ : การซ้อมใหญ่ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองค์

@ วันที่ 16 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2562

นิทรรศการ ‘จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกแห่งแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา’

อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางวัฒนธรรมระดับโลกจากประเทศจีน ที่กรมศิลปากร ร่วมกับทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน นำผลงานทหารดินเผาจากสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกแห่งแผ่นดินจีน มาจัดแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมกันอย่างใกล้ชิด ตระการตาด้วยทหารดินเผาจากสถานที่จริงกว่า 86 รายการ 133 ชิ้น และมีถึง 17 ชิ้นที่เป็นวัตถุโบราณระดับเกรด A ที่หาชมได้ยาก ผู้สนใจสามารถรับชมได้ที่ พระที่นั่งศิวโมกข-พิมาน ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ปิดจำหน่ายบัตรในเวลา 17.00 น. ทุกวันพุธ-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัต-ฤกษ์) จนถึง 15 ธันวาคม 2562 ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร หรือ โทร. 0 2224 1333 และ 0 2224 1402 

247CityLife

Related post