ลำปาง ‘แต๊ๆ’ กับมิวเซียมลำปาง

 ลำปาง ‘แต๊ๆ’ กับมิวเซียมลำปาง
Spread the love

ถ้าพูดถึงเมืองที่อยู่ในความสนใจของการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่เต็มไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วนั้น ‘เมืองลำปาง’ ก็น่าจะจัดอยู่ในหมวดหมู่นั้นได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร ไม่ว่าจะด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ความยาวนานทางวัฒนธรรม และตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ห่างไกลจนเกินไปนัก ซึ่งในการณ์นี้ ทาง ที เค พาร์ค ก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สร้างสรรค์ ‘มิวเซียมลำปาง’ ขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้มาเยือนจะพลาดไม่ได้

ใน ‘มิวเซียมลำปาง’ แห่งนี้ จะใช้พื้นที่ของศาลากลางเดิมของเมืองลำปางเพื่อประโยชน์ดังกล่าว พร้อมกับส่งมอบนิทรรศการถาวร ‘ คน เมือง ลำปาง’ เพื่อให้ มิวเซียมลำปาง เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์และเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคที่จะมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ไปสู่สาธารณะด้วยการสร้างความร่วมมือ และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

พร้อมกันนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และ ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ในระดับพิพิธภัณฑ์เมือง และเป็นการเสริมสร้างโอกาสการค้นคว้าหาความรู้ในทางสร้างสรรค์แห่งใหม่ของคนลำปาง และดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ในอนาคตอีกด้วย

พื้นที่จัดแสดง นิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” อยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวมีการนำเสนอผ่านหัวข้อหลักๆ ว่าด้วยเรื่อง “คน”  ที่มีบทบาทสำคัญปรากฎอยู่ในเรื่องราวของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะผู้มีส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เรื่องของ “เมือง” ลำปาง การเปลี่ยนผ่านและเหตุการณ์สำคัญในอดีตส่งผลอย่างไรมาถึงภาพของลำปางในยุคปัจจุบัน

และสุดท้ายในหัวข้อ “ลำปาง” มิวเซียมได้สำรวจและเก็บรวบรวมทั้งความเหมือนและแตกต่างเพื่อตามหา “ลำปางแต๊ๆ” ทุกซอกทุกมุมจากทั้ง 13 อำเภอ นำมาจัดแสดงด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยผสมผสานเทคโนโลยี และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (Interactive) โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 16 ห้องนิทรรศการด้วยกัน ส่วนบริเวณชั้น 1 มีการจัดสรรพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปางเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนชาวลำปาง รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยภายในประกอบไปด้วยพื้นที่การเรียนรู้ มีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ หายาก รวมถึงหนังสือ และสื่อการเรียนรู้มากกว่า 3,000 รายการ

ก็นับได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าให้กับหนึ่งในเมืองที่มีสีสันของประเทศไทยอย่างเมืองลำปาง ให้เป็นที่รู้จัก และรับรู้ในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง ซึ่งในเวลาภายภาคหน้า สถานที่แห่งนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินสุดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็เป็นได้

ผู้สนใจสามารถเข้าชมมิวเซียมลำปางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปิดบริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองการเข้าชมได้ที่ สำนักการศึกษา    เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-237237 ต่อ 3207

247editor

247editor

Related post