หนังสือ : เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์

Spread the love

 ราคา :  เล่มละ 1,000 บาท

สั่งซื้อได้ที่ :สำนักงานทุนการกุศล กว เลขที่ 11 ถ.ประดิพัทธ์ ซ.17

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทร. 081-6661393

เป็นพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงนิพนธ์ถึงพระอนุชาอันเป็นที่รักยิ่งทั้งสองพระองค์ ทรงบรรยายถึงพระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในหลวงรัชกาลที่ ๘ และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙  ตั้งแต่แรกพระราชสมภพ ทรงพระเยาว์ พระราชกิจวัตรระหว่างพี่น้อง ๓ พระองค์  ซึ่งการจัดทำเล่มนี้มีการแก้ไขจากลายพระหัตถ์ในต้นฉบับเดิมหลายจุด จากหมายเหตุในเล่มที่เชื่อมโยงกับพระนิพนธ์  “แม่เล่าให้ฟัง” และจากการค้นคว้าอ้างอิงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระประสงค์ของผู้นิพนธ์ พร้อมทั้งมีการปรับรูปภาพให้มีความคมชัดขึ้นด้วย

…….

 หนังสือ : แม่เล่าให้ฟัง

ราคา : เล่มละ 900.บาท

สั่งซื้อได้ที่ :สำนักงานทุนการกุศล กว เลขที่ 11 ถ.ประดิพัทธ์ ซ.17

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทร. 081-6661393

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงนิพนธ์ขึ้นจากคำบอกเล่าของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่๙ ที่ทรงถ่ายทอดพระราชประวัติของพระองค์ให้พระราชธิดาฟัง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากความทรงจำ รวมถึงภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงสะสมไว้  โดยนำบางส่วนมารวบรวมไว้ ในหนังสือเล่มนี้มีการแก้ไขจากลายพระหัตถ์ในต้นฉบับเดิมหลายจุด รวมทั้งจากข้อความที่อ้างถึงกันในพระนิพนธ์เรื่อง “เจ้านายเล็ก ๆ -ยุวกษัตริย์” และ “เวลาเป็นของมีค่า” รวมถึงการค้นคว้าอ้างอิงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระประสงค์ของผู้นิพนธ์

หมายเหตุ : สั่ง 2 เล่ม ได้รับส่วนลด 15%

247editor

247editor

Related post