Feature

Fujifilm instax SQUARE SQ1 #โลกมุมใหม่ที่สัมผัสได้

ฟูจิฟิล์มเปิดตัวกล้อง instax SQUARE SQ1 รุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ ฉีกความแตกต่างไปจากเดิม ภายใต้ Concept #โลกมุมใหม่ที่สัมผัสได้ พร้อมฟังก์ชั่นใหม่ๆ